Regulamin

Właściciele oraz pracownicy" Zbójeckiego Dwóru" będą Państwu wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu,który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa w trakcie pobytu naszych Gości.

Pokój wynajmowany jest na doby. W przypadku nie określenia terminu pobytu, przyjmujemy, iż pokój wynajęty został na jedną dobę,
Doba hotelowa trwa od godziny 16:00 do godziny 11:00,
Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Obiekt uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości oraz dostępności pokoi, przedłużenie pobytu o każdą kolejną godzinę kosztuje 30 zł/pokój. Obiekt nie może uwzględnić życzenia przedłużenia najmu pokoju w przypadku braku wolnych miejsc. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom nawet jeśli nie upłyną okres, za który uiścił należną opłatę,
Opłaty za zakwaterowanie w Obiekcie oraz inne usługi określa "Oferta" oraz "Cennik" znajdujący się na stronie www.zbojeckidwor.pl,
W przypadku wcześniejszej rezerwacji stosuje się uprzednią wpłatę zadatku w wysokości 30% ogólnej kwoty pobytu. Osobom nie posiadającym rezerwacji oraz niniejszej wpłaty nie gwarantujemy zakwaterowania. Zadatek przepada w całości w przypadku odwołania rezerwacji, istnieje możliwość wykorzystania zadatku na inny pobyt w terminie do 6 miesięcy od daty anulowania poprzedniej rezerwacji w miarę posiadania wolnych miejsc w Pensjonacie, W przypadku rezerwacji z zagranicy,gdzie wystawiane jest potwierdzenie rezerwacji celem uzyskania wizy turystycznej, zadatek nie podlega zwrotowi.
Za nie wykorzystanie w całości zarezerwowanego pobytu pobieramy 100% wartości usługi noclegowej,
Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu. Prosimy o dotrzymanie tego obowiązku.
Goście Obiektu zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe u pracownika Recepcji. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust. Z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. Z 2001 nr.87 poz. 960.),Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych zameldowanych Gości naszego obiektu.
W obiekcie obowiązuje bezwzględnie cisza nocna od 22:00 do 06:00 rano,

Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz. 07:00 do godz. 20:00, Gość hotelowy ponosi całkowitą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałe z jego winy, lub z winy odwiedzających go osób. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju Goście zostaną obciążeni kosztami naprawy,
Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin obiektu wyrządzając szkodę w mieniu Obiektu lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników lub innych osób przebywających w Obiekcie, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie obiektu,
W przypadku zgubienia kluczy od pokoju wraz z pilotem do drzwi wejściowych lub nie oddania przy wyjeżdzie Gość ponosi odpowiedzialność materialną i zostanie obciążony w kwocie 200 zł, W momencie przekazania przez recepcję klucza do pokoju stają się Państwo jego gospodarzami,
Zastrzegamy sobie prawo do wejścia do pokoju celem posprzątania podczas nieobecności Gościa Pensjonatu,
Goście Pensjonatu mają jednak prawo do rezygnacji z powyższej usługi zgłaszając to Recepcji podczas meldunku. 

Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek ,żelazek elenktycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia jak również zabronione jest CAŁKOWITE PALENIE TYTONIU ORAZ INNYCH UŻYWEK ZAPACHOWYCH i używanie ognia otwartego(Kara wynosi każdorazowo 500 PLN). Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych. Wywołanie fałszywego alarmu przeciwpożarowego wiąże się z przybyciem STRAŻY POŻARNEJ i karą pieniężną w wysokości 5000 PLN,
Przy organizacji większych imprez typu: pobyt grup szkoleniowych,zakładowych,konferencji wymagane jest uprzednie zawarcie umowy określającej szczegóły zamówionej usługi,
Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem,
W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o jak najszybsze zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi natychmiastową reakcję. 

Obiekt ma obowiązek zapewnić: 

warunki pełnego i nie skrępowanego wypoczynku Gościa,
bezpiecznego pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu,
profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie świadczonych usług,
wykonanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi takie życzenie (dotyczy to również usługi pokojówki),
Sprawną pod względem technicznym usługę, w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, obiekt dołoży starań, aby w miarę posiadanych możliwości zmienić pokój lub w inny sposób załagodzić niedogodności, 

Na życzenie Gościa Obiekt świadczy nieodpłatne następujące usługi:
udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
przechowywanie bagażu. Obiekt może odmówić przyjęcia na przechowanie bagażu w terminach innych niż daty pobytu Gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego. Przechowanie sprzętu sportowego . 

Obiekt ponosi ograniczoną odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 kodeksu cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej,
Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. 

Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa. 

Zachowanie Gości i osób korzystających z usług ośrodka nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości, kierownictwo oraz pracownicy mogą odmówić bowiem dalszego świadczenia usług osobie, która naruszyła tę zasadę. Zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite. 

Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do niezwłocznego opuszczenia obiektu,
Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty te przechowywane będą przez 1 miesiąc, a następnie zniszczone,
Świadczymy usługi zgodnie ze swoją kategorią, w przypadku zastrzeżeń, reklamacji dotyczących co do jakości usługi, gość proszony jest o zgłoszenie ich nie później niż dobę do momentu meldunku , reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych np. przerwy w dostawie wody czy prądu,
Regulamin obiektu i usług gastronomicznych podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.zbojeckidwor.pl, w drodze indywidualnego zapoznania się przez Klienta przy dokonywaniu rezerwacji. Nie zapoznanie się z powyższym regulaminem nie zwalnia z odpowiedzialności. 

REGULAMIN NINIEJSZY ZATWIERDZONY ZOSTAŁ PRZEZ WŁAŚCICIELI ORAZ PRACOWNIKÓW OBIEKTU I OBOWIĄZUJE OD DNIA 01.12.2012r.